Englannin opiskelu tasoilla A1-A2 (alin taso)

Tasolla A1 opiskellaan perustaitoja, kuten esittäytymistä, kaupoissa asioimista ja jokapäiväisistä asioista puhumista. Tätä varten opiskellaan peruskielioppirakenteet ja numerot. Harjoituksina on mainittuihin aiheisiin liittyviä helppojen tekstien lukemisia ja kirjoittamisia.

Tasolla A2 laajennetaan alimman tason taitoja. Tavoitteena on oppia hallitsemaan enemmän sosiaalisia tilanteita (esim. matkustaminen, puhelimessa puhuminen) käyttäen vaativampaa kieltä ja kielioppirakenteita. Luku- ja kirjoitusharjoitukset liittyvät kyseisiin aiheisiin.

Englannin opiskelu tasoilla B1-B2 (keskitaso)

Tasolla B1 opiskellaan sosiaalisten tilanteiden kielenkäyttö (esim. pyynnöt, ehdotukset, sää). Tavoitteena on oppia puhumaan laajemmin yleisistä aiheista, kuten työelämästä, urheilusta tai ruoasta. Tässä vaiheessa aloitetaan opiskelemaan vaativampia kielioppirakenteita, kuten futuuria ja lauseenvastikkeita. Harjoituksissa kirjoitetaan esim. epävirallisia sähköposteja ja kirjeitä.

Tasolla B2 syvennetään B1-tason taitoja. Kerrataan ja laajennetaan idiomaattista kielenkäyttöä, puhutaan yleisistä aiheista ja opetellaan lisää vaativampia kielioppirakenteita (esim. epäsuorat kysymykset, konditionaalit). Harjoituksissa keskitytään epävirallisten viestien (kirjeet, sähköpostit) kirjoittamiseen ja lukemiseen.

Englannin opiskelu tasoilla C1-C2 (korkein taso)

Tasolla C1 laajennetaan kielenkäyttöä esim. sanontoihin ja eri tyylisävyihin. Opetellaan keskustelemaan työelämään liittyvistä aiheista ja kertomaan tarinoita. Kerrataan ja opiskellaan vaativia kielioppirakenteita, kuten eri aikamuotoja, konditionaalia ja passiivia. Harjoitellaan sekä epävirallisten että virallisten työelämään liittyvien tekstien kirjoittamista.

Tasolla C2 tavoitellaan kielenkäyttöön lisää sujuvuutta ja monipuolisuutta. Pyrkimyksenä on hallita eri tilanteita (esim. neuvottelut ja esitelmät), joissa on osattava sekä yleis- että erikoisaiheita. Kerrataan vaativia kielioppirakenteita. Harjoituksina on erilaisten tekstien lukemista, analysointia ja kirjoittamista.