Esityksen pitäminen

Koulutuksessa opetellaan pitämään selkeä ja tehokas esitys, joka saa kuulijoiden huomion kiinnittymään asiaan eikä esiintymistyyliin. Kielellisten seikkojen lisäksi opettaja antaa palautetta tyylistä sekä ohjeita äänen ja apuvälineiden käyttöstä.

Sähköpostiviestintä

Koulutuksessa opitaan käyttämään sähköpostia tehokkaasti ja kohteliaasti. Tietoa saadaan mm. oikeista ilmauksista, korrekteista muodoista ja sävyistä, välimerkeistä ja lyhenteistä sekä kulttuurisista eroista. Lisäksi opitaan käsittelemään valituksia ja ongelmatilanteita sähköpostitse. 

Puhelinviestintä

Koulutuksessa harjoitellaan erilaisia puhelintilanteita. Käytännönläheisissä harjoituksissa opetellaan tarpeellisia fraaseja ja ilmaisukeinoja. Harjoitusten tavoite on oppia käyttämään selkeää kieltä ja saamaan varmuutta puhelinviestintään. 

Kirjanpidon terminologia

Koulutuksessa perehdytään taloushallinnon alan englanninkieliseen perusammattisanastoon. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja soveltaa käytännössä kirjanpitoon liittyvää keskeistä terminologiaa. Koulutusten aikana keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon ja tekstien ymmärtämisen kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoituksia.

Tilinpäätöksen terminologia

Koulutuspäivän tarkoituksena on käsitellä raportointikieleen ja tilinpäätöksen laadintaan liittyvää englanninkielistä terminologiaa pääpainon ollessa IFRS -sanastossa. Koulutuksen aikana käsitellään mm. ohjelmassa olevien termien englanninkielisiä vastineita. Koulutus on suunnattu kirjanpitäjille, controllereille, talouspäälliköille sekä kaikille muille tilinpäätöksen tehtävissä toimiville.