Verbum järjestää yrityksille räätälöityä kielikoulutusta, jossa opetuksen sisältö ja aikataulut sovitetaan asiakasyrityksen ja koulutukseen osallistujien tavoitteisiin ja tarpeisiin sopiviksi.

Koulutus järjestetään asiakasyrityksen tiloissa joko yksityis- tai pienryhmäopetuksena. Koulutusohjelman sisältö ja pituus voi vaihdella päivän termikurssista useamman kuukauden opetusjaksoon, jossa opetellaan uusi kieli. Oppimateriaaleina käytetään tilanteen mukaan joko valmiita oppikirjoja, online-materiaalia tai opettajan itse valmistelemaa tukimateriaalia. Ennen opintojen alkua oppilaiden taitotasot testataan ja määritellään Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.

Opetusmenetelmät valitaan oppilaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja  oppimistyylien perusteella. Koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon  niin oppilaan kuin hänen työnantajansakin toiveet ja vaatimukset. Opettajillamme on alan koulutus sekä työkokemusta aikuiskoulutuksesta. He hallitsevat  työelämän eri osa-alueiden, kuten talouden, markkinoinnin,  henkilöstöhallinnon sekä IT-alan sanastot ja erityispiirteet. Kielivalikoimaamme kuuluvat mm. englanti, suomi, ruotsi, espanja, saksa, ranska, italia, portugali, venäjä, kiina, japani, puola, norja, tanska ja viro.

Koulutusta tarjotaan kaikilla taitotasoilla. Opiskelun voi aloittaa uuden kielen alkeista tai aiempaa kielitaitoa voi parantaa. Koulutuksissamme on mahdollista kohentaa peruskielitaitoa, keskittyä johonkin tiettyyn teemaan tai yhdistellä tarpeellisia teemoja yleiskielen koulutukseen. Vasemman reunan valikossa on esimerkkejä koulutuksistamme.

Lue myös